Our Services

ไม่ใช่แค่จินตนาการ ไม่เป็นเพียงความเพ้อฝัน แต่เป็นงานสร้างสรรค์ ที่มีองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดเป็นแกนหลัก แล้วห่อหุ้มด้วยศิลปะแห่งการสื่อสาร ความหมายอันแยบยล ที่ไร้ขีดจำกัด ทั้งวิธีการและช่องทาง

TVC & PRESENTATION

ตอบโจทย์การสื่อสารของลูกค้าผลิตภัณฑ์และองค์กรต่างๆ ด้วยภาพยนตร์โฆษณาหรือพรีเซนเตชันที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักเข้าใจผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณมากขึ้น

TV PRODUCTION

เปิดมุมมองใหม่ๆ ไปกับรายการโทรทัศน์ หลากหลายรูปแบบที่เราผลิตขึ้นจากหัวคิด และหัวใจปรุงให้ได้อรรถรสดี ๆ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ กิจกรรม เพื่อตอบโจทย์อาหารสมอง สร้างความบันเทิง

EDUCATION MEDIA

ใช้กลยุทธ์ทางการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสารพัด เทคนิคการนำเสนอองค์ความรู้เชิงวิชาการสาขา ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายทุก ช่วงวัยให้เด็กไทยเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

EVENT & EXHIBITION

การสื่อสารทางการตลาด หรือภาพลักษณ์ขององค์กร คิตให้คุ้ม รัดกุม ตอบโจทย์ นี่แหละเรา!

MARKETING

ร่วมคิด ร่วมพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด แบรนต์เล็กหรือแบรนด์ใหญ่ เราก็พร้อมโตไป ด้วยกัน